Vastgoed

Volg ons:

Bedrijfshuisvesting

Als ondernemer heeft u te maken met huisvesting van uw bedrijf. U huurt het of u bent de eigenaar ervan of u bent voornemens tot huur of aankoop over te gaan. Dit moet goed geregeld zijn. De Bedrijfsadvocaat heeft ervaring in het bewaken van uw belangen. Hij kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Wij helpen u bij

  • Inrichten onderneming
  • Aansprakelijkheid en schade
  • Wanbetalers
  • Contracten en verpichtingen

Vastgoed / Verhuurder

De Bedrijfsadvocaat adviseert u zodat u de beste rechtpositie ten opzichte van uw huurders verkrijgt. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe. Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed en gewapend bant tegen wanbetalende huurders. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als 'goed rentmeester' handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen.

Uw Bedrijfsadvocaat is gespecialiseerd in Rotterdam en omgeving, helpt u hierbij en vertelt u wat uw rechten zijn.

Service en diensten:
- Beoordeling huurcontracten ;
- Beëindiging van een huurcontract;
- Ontruiming van het gehuurde;
- Verweer tegen ontruiming ;
- Onder(ver)huur ;
- Advies over huurprijs/servicekosten ;
- Onderhoud, gebreken en renovatie;
- Betalingsachterstand;
- Burenoverlast en hinder

Heeft u een ingebrekestelling, sommatie, dagvaarding, vonnis, beschikking of brief van de advocaat van de wederpartij ontvangen? Verstuur uw document naar info@bedrijfsadvocaat.nl of bel ons: 010 – 47777555. Wij beoordelen de situatie kosteloos.

Direct advies? Contacteer ons

Uw Naam (verplicht)

Uw Email (verplicht)

Onderwerp

Uw Bericht