De keuze het door u ondervonden juridisch probleem onder te brengen bij uw rechtsbijstandsverzekeraar in plaats van bij een advocaat kent enige kritische aandachtspunten.

Vele bedrijven en particulieren hebben een rechtsbijstandverzekering afgesloten met de gedachte de eventuele juridische problemen of advisering middels de hulp van de rechtsbijstandsverzekeraar te kunnen oplossen.

De spijtige ervaring leert dat er zich een aantal kinken in de kabel kunnen voordoen waardoor u hetzij geen dekking krijgt voor het door u ondervonden juridisch probleem dan wel is de verkregen juridische bijstand niet naar wens of zelfs kwalitatief onder de maat.

De ervaring leert helaas dat dergelijke situaties zich veelvuldig voordoen. Veelvuldig wordt ervaren dat voor het onderhavige probleem de verzekering geen dekking biedt. Ook maken we mee dat men bij de verzekeraar wordt behandeld als een nummer, de voortgang in de zaak is niet naar wens, kwalitatief is het werk niet naar behoren, en noem alle te ondervinden klachten eens op.

Oplossingen

Enige mate afhankelijk van de polisvoorwaarden, heeft u de mogelijkheid van een vrije advocaat keuze, in alle omstandigheden is de rechtsbijstandsverzekeraar verplicht u de kosten van uw eigen advocaat te vergoeden. Neemt u voor een dergelijke situatie contact met ons op.

Het grootste kenmerkend verschil tussen het inschakelen van uw verzekeraar en de zaak bij uw Bedrijfsadvocaat neerleggen is daarin gelegen dat uw bedrijfsadvocaat zich enkel en alleen om uw belang bekommert, c.q. het belang van uw bedrijf. Een bedrijfsadvocaat houdt geen rekening met de belangen van de verzekeraar, enkel puur met uw belangen. Een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar heeft evenwel ook rekening te houden met zijn werkgever, dat is de verzekeraar. Deze duale belangenpositie biedt al aanleiding te twijfelen over de gemotiveerdheid van een dergelijke jurist.