Uurtarief

Bedrijfsadvocaat rekent afhankelijk van het belang van de zaak en de ervaring van de betreffende bedrijfsadvocaat een uurtarief variërende van € 150,- tot € 225,-. Verder bestaat er de mogelijkheid het uurtarief in enige mate af te stemmen op het gewenste resultaat, waarbij een maatafspraak kan worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is dat er een enigszins gereduceerd uurtarief wordt gerekend en een succes fee in geval het beoogde doel wordt behaald. In goed onderling overleg kan dit worden afgesproken.

Vaste prijs / fixed fee

De mogelijkheid bestaat om het betreffende dossier c.q. probleem dat u aan bedrijfsadvocaat voorlegt te laten behandelen voor een vaste prijs (fixed fee). Deze mogelijkheden zijn er, zeker waar het gaat om kwesties waarin de omvang van de werkzaamheden voorshands te overzien zijn en aldus ook goed begroot baar. Vaste prijsafspraken kunnen worden gemaakt voor de behandeling van een ontslagzaak, het opstellen van een contract, het voeren van een procedure, het leggen van beslag, dit behoort alles tot de mogelijkheden. Wij informeren u graag vrijblijvend hierover.

Abonnementen

Bij reguliere afname van de dienst van bedrijfsadvocaten is het zinvol om een abonnement te sluiten, waarmee u periodiek uren inkoopt, tegen een gereduceerd tarief, welke uren op voorschotbasis in rekening worden gebracht.