Aansprakelijkheid in een maatschap

Het oprichten van een maatschap is vaak een heugelijk feit: het uittreden iets minder, mits het fatsoenlijk gebeurd. Als bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde is of dreigt te komen, bijvoorbeeld bij een faillissement of het niet nakomen van verplichtingen, doet u er daarom verstandig aan een advocaat in de arm te nemen of in ieder geval advies in te winnen bij een jurist die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht. Bij Bedrijfsadvocaat werken dergelijke specialisten, die u graag helpen wanneer u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Andersom kan natuurlijk ook, want als u via een procedure bestuurdersaansprakelijkheid privé verhaal wilt halen op bestuurders van een rechtspersoon die u schade heeft berokkend, staan wij voor u klaar. Aansprakelijkheid in een maatschap: welke partijen kunnen in rechte worden betrokken?

In de praktijk bestaat nogal eens onduidelijkheid over de wijze waarop een maatschap en/of individuele maten in rechte kunnen worden betrokken. In deze uitspraak zet de Rechtbank Limburg dit nog eens helder uiteen, lees hier verder: